Skip survey header

Vragenlijst Groen - BELANGENGROEPEN

In de gemeente Leeuwarden zijn verschillende belangenorganisaties actief die opkomen voor de belangen van natuurwaarden in het algemeen of een specifieke soortgroep (bomen, insecten, vogels, etc). We willen graag weten hoe deze belangengroepen het contact met de gemeente waardeert en wat voor suggesties zij doen voor verbeteringen.
De vragen in deze vragenlijst worden gesteld aan u als vertegenwoordiger van een belangengroep.

Het beantwoorden van de vragen kost maximaal 5 minuten.