Skip survey header

Istraživanje simbola za potpomognutu komunikaciju

Podaci o ispitaniku

Poštovani,

pred Vama je istraživanje simbola za potpomognutu komunikaciju koje u suradnji provode Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Edukacijsko refabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Vaši odgovori pomoći će nam da stvorimo kvalitetniju bazu simbola kako bi unaprijedili i olakšali svakodnevnu komunikaciju korisnicima simbola za potpomognutu komunikaciju.

Prosječno vrijeme popunjavanja ove ankete je 5-10 min. Nije potrebno nikakvo prethodno poznavanje simbola za potpomugnutu komunikaciju.

Potrebni su nam određeni podaci o Vama, ali ne i Vaše ime ili bilo koji drugi potadak koji bi Vas mogao identificirati.
Ova anketa je anonimna.
1. Vaša dob *This question is required.
2. Spol *This question is required.
3. Obrazovanje *This question is required.
4. Jeste li osoba sa posebnim potrebama? *This question is required.
5. Ako imate posebne potrebe, koja ih od navedenih izjava najbolje opisuje? *This question is required.
6. Koja je Vaša profesija/uloga? *This question is required.
7. Jeste li se do sada susreli sa simbolima za potpomognutu komunikaciju? *This question is required.
8. Ako ste se prethodno susreli sa simbolima za potpomognutu komunikaciju, iz koje su baze bili? (moguće više odgovora) *This question is required.