Skip survey header

Quiz: Antibiotika

1. Kan antibiotika vara skadligt för individen?