Skip survey header

Competències TIC i tècniques del sector Comerç i Restauració de Barcelona

Presentació

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa i el Cibernàrium, està impulsant la programació d'oferta formativa específica, vinculada al  sector Comerç i Restauració de Barcelona, amb especial èmfasi en les TIC i competències técniques.

Per aquest motiu us demanem la vostra col·laboració, omplint el següent breu formulari, per tal de detectar quines són les vostres necessitats en termes de formació i poder oferir-vos una ventall formatiu que us sigui de la màxima utilitat.