Skip survey header

CINOP NLQF Werkgevers

Welkom in onze vragenlijst! We gaan u enkele vragen voorleggen over het NLQF keurmerk. Het is de bedoeling dat NLQF meer gebruikt gaat worden in de toekomst. Met dit onderzoek willen we achterhalen wat daarvoor nodig is, en op welke manieren de bekendheid van NLQF kan worden verbeterd.

Uw antwoorden zullen anoniem behandelt worden. Het invullen van deze vragenlijst zal zo'n 10 minuten in beslag nemen.

Alvast hartelijk dank voor uw tijd en aandacht.