Skip survey header

COVID19 - Uticaj pandemije na studente posle ispitnih rokova

Istraživanje o uticaju pandemije na studente i studiranje je završeno. Hvala!