Skip survey header
Tagalog (Philippines)

Survey ng Pamilya

Mga Tagubilin sa Survey

com
Maligayang pagdating sa Independence Mission Schools (IMS) Family Survey para sa Pag-aaral ng Mag-aaral at Transportasyon para sa taong 2020-2021 taon. Nais naming maunawaan ang iyong mga saloobin at mga plano para sa pag-aaral at transportasyon ng mag-aaral papunta at mula sa gusali ng paaralan ng iyong mag-aaral, pati na rin ang mga mapagkukunan ng teknolohiya na mayroon o kailangan ng iyong mga mag-aaral para sa virtual na pag-aaral. Ang maikling survey na ito ay hinati ng ilang mga pahina, na may pangkalahatang pag-unlad na ipinapakita sa ibaba.

Mangyaring sagutin nang tapat ang mga tanong na ito sa abot ng iyong kakayahan dahil ang mga sagot na ito ay mahalaga sa mga pagsisikap sa pagpaplano. Ibabahagi ang mga resulta sa aming sentrong tanggapan, pinuno ng paaralan, at iba pang mga indibidwal na kaakibat sa pagpaplano para sa darating na taon ng pasukan.

I Kung ikaw ay may anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan kay Dylan Frendt, Data and Assessment Manager:
dfrendt@independencemissionschools.org
Numero ng Telepono: