Skip survey header

Com garantir un estiu enriquit des dels municipis?

Com garantir un estiu enriquit des dels municipis?

Sabem que la pèrdua del ritme d’aprenentatge d’infants i adolescents que es produeix durant les vacances d’estiu (coneguda com a summer loss) afecta principalment als grups més vulnerables. Desconnectats de l’escola, els fills i filles de famílies amb un alt capital econòmic i sociocultural no deixen de rebre en el seu entorn domèstic i social uns estímuls cognitius i unes oportunitats d’enriquiment educatiu que les famílies amb menys recursos tenen més dificultats per oferir.

Aquest efecte desigualador es produeix estiu rere estiu, però serà especialment pronunciat en el context de crisi pel coronavirus, que ha generat sis mesos de no presencialitat durant el curs 2019-20 i que és previsible que aboqui a nous confinaments durant el durs 2020-21. Des de l’àmbit municipal, es fa urgent, doncs, apostar per estabilitzar una programació educativa d’estiu capaç de compensar els efectes de la bretxa social, cultural i digital entre les famílies.

Amb aquesta eina d'autodiagnosi els ajuntaments podeu valorar fins a quin punt esteu oferint un estiu enriquit per aquella població que més la necessita, podreu identificar en quin nivell us trobeu i reflexionar-hi, us oferirem orientacions per seguir avançant en aquesta línia.

La rúbrica s’organitza en 7 criteris de valoració: programació, continguts, actors implicats, recursos i equipaments, implicació familiar, avaluació i cobertura de l’alumnat desafavorit. 


Comencem?