Skip survey header

Millorem les activitats educatives d’entorn al municipi?

Millorem les activitats educatives d’entorn al municipi?

Les oportunitats educatives d’infants i adolescents es juguen cada vegada més en l’accessibilitat i la qualitat de les activitats educatives que s’ofereixen més enllà de l’escola. Aquesta afirmació era vàlida en circumstàncies pre-crisi de la COVID-19, però adquireix un sentit especial en el futur, tant en un context escolar de presencialitat total com en un model d’escolarització “híbrida”.

Aquest fet es tradueix en la necessitat d’oferir oportunitats educatives des del fora escola, promovent que tots els alumnes, independentment de la seva condició econòmica i social, puguin accedir a un conjunt ampli d’experiències educatives enriquides. 

Aquesta eina d'autodiagnosi possibilita que els Ajuntaments s’autovalorin i reflexionin sobre com impulsar programes locals (com els Plans Educatius d’Entorn) que faciliten recursos educatius en xarxa per a infants i adolescents, especialment en contextos socialment vulnerables. Us situarem en un determinat nivell de desenvolupament i us oferirem orientacions i materials d'aprenentatge perquè hi pugueu reflexionar i seguir avançant.

L'eina està organitzada en 3 criteris de valoració: l’estratègia, els seus components i la cobertura de l’alumnat desafavorit.

Som-hi?