Skip survey header

Orientar de la millor manera en els moments de transició educativa o al món laboral

Orientar de la millor manera en els moments de transició educativa o al món laboral

Els plans i les accions d’orientació educativa persegueixen que tot l’alumnat disposi dels coneixements, competències i eines necessàries per prendre les millors decisions al llarg de la seva formació i, especialment, en els moments de transició entre etapes educatives o en el trànsit de l’educació al món professional. I l’evidència demostra que una bona orientació pot marcar la diferència. 

Després d’uns quants mesos sense presencialitat a les escoles i instituts, i comptant amb totes les incerteses que tindrem aquest curs, és fàcil que s'incrementi el nivell de desorientació d'aquell alumnat enfrontat a prendre decisions importants en el seu itinerari formatiu. Especialment entre l'alumant d'entorns amb menys recursos socials i culturals per oferir una orientació efectiva. La tasca orientadora dels centres és, doncs, essencial.

Amb aquesta eina d'autodiagnosi podreu saber fins a quin punt esteu fent una orientació efectiva i equitativa de l'alumnat en la transició entre etapes i al salt al món professional. La finalitat és que reflexioneu fins on heu pogut arribar per tal de millorar aquesta tasca orientadora.

L'eina d'autodiagnosi se centra en 4 criteris de valoració: estratègia, coordinació, continguts i cobertura de l’alumnat.

Ens hi posem?