Skip survey header

Què cal fer des dels municipis per lluitar contra l’absentisme escolar?

Què cal fer des dels municipis per lluitar contra l’absentisme escolar?

L’absentisme escolar té conseqüències negatives directes sobre les oportunitats educatives i socials d’infants i adolescents. Els alumnes absentistes tenen una probabilitat molt superior als que no ho són d’obtenir pitjors resultats acadèmics i abandonar els estudis. I sabem també que l’absentisme afecta principalment a alumnes procedents d’entorns socialment desafavorits. 

A més, és ben probable que el llarg període d’absència de classes hagi accentuat en alguns joves un sentiment de desvinculació escolar que probablement els dugui a no reprendre el procés d’escolarització després de l’estiu o a fer-ho de manera intermitent amb episodis d’absentisme. Aquesta situació pot veure’s agreujada en un escenari de curs “híbrid” (una part presencial, una part telemàtic). 

Des de l’àmbit local, cal preveure aquest escenari i treballar per la detecció de situacions de risc, prevenció i actuació immediata davant d’aquests episodis.

Utilitzant aquesta eina d'autodiagnosi, els ajuntaments podreu valorar quina està sent la vostra estratègia de lluita contra l'absentisme, us situarem en un nivell determinat i us proposarem orientacions i materials d'aprenentatge perquè pugueu reflexionar i seguir avançant en la lluita contra l'absentisme escolar. L’objectiu és reduir-lo al mínim possible per evitar les conseqüències negatives que comporta.

L'eina s'organitza en 4 criteris de valoració: l'estratègia post-COVID19, coordinació, continguts i població diana.

Ens hi posem?