Skip survey header

[SOMALI] Daraasadda Soo-sheegidda Danbiyada Aan Ahayn Xaaladaha Degdegga ah (RNEC)

Hordhac

Ujeedka daraasaddan waa in Magaalada Minneapolis lagu caawiyo in la soo aruuriyo macluumaadka waxa ay dadku la kulmaan markay soo sheegayaan danbiyada aan ahayn xaaladaha degdegga. Natiijooyinka daraasaddan waxaa loo adeegsan doonaa in lagu aqoonsado meelaha la hagaajinayo ee adeegga loogu talagalay dadka ku nool iyo kuwa soo booqda Minneapolis.

Hawshan ma aha warbixin. Haddii ay ku qabsato xaalad degdeg ah, fadlan garaac 911. 

Daraasaddan waxaa ka qeybqaadanaya qof kasta oo waxyaabaha soo socda u soo sheegay adeegyada gurmadka magaalada Minneapolis:
  • Xatooyo aan rabsho la socon (tusaale, Baaskiil la xaday, alaabo laga xaday garaashkaaga, iwm.)
  • Waxyeello ama burbur hantiyeed (tusaale, Darbiyada guriga oo wax la idiinku qoro, daaqad ama baabuur lagaa jebiyo, iwm.)
  • Dhibaato meel aad baabuurka dhigato/wax la mid ah (tusaale, Baabuur aadan ogeyn oo garaashkaaga la soo hordhigay, dariiq bartamihiis inay dad ku bilaabaan dhisme, iwm.

Fadlan uga jawaab su'aalaha si daacadnimo eh. Daraasaddan waa mid aan la kala garan karin dadka iyo jawaabahooda oo waxa ay qaadaneyso waa 5 ilaa10 daqiiqo. Jawaabaha dadka kuma qornaan doonaan magac ama baratakoolka intarnetka (IP) ee marka shaashad looga jawaabayo.

Magaalada Minneapolis waxay kaaga mahad celineysaa jawaabahaaga wixii aad la kulantay, gaar ahaan wakhtigan oo uu jiro dareen culus. Haddii ay kula noqoto su'aalaha qaar waad ka boodi karta ama markii aad rabto daraasadda oo dhan ayaad iska joojin kartaa.

Fadlan kala xiriir Xafiiska Waxqabadka & Hal-abuurka ee Minneapolis innovate@minneapolismn.gov wixii su'aalo ama walaac ah oo ku saabsan daraasaddan. 

Waad ku mahadsan tahay hawsha aad qabaneyso.