Skip survey header

Popup-enkät: Orion Pharma - Generiskt utbyte

Enkät: Generiskt utbyte vid neuropatisk smärta

3 frågor om generiskt utbyte vid neuropatisk smärta – 1 min
Efter att ha besvarat alla frågor får du även se hur dina kollegor svarat. 
1. På vilket sätt  förskriver du Pregabalin eller Gabapentin i din förskrivningsmodul? *Vänligen besvara frågan.