Skip survey header

Popup-enkät: Novartis - Kronisk migrän

Enkät: Kronisk migrän

4 frågor om kronisk migrän – 1 min
Efter att ha besvarat alla frågor får du även se hur dina kollegor svarat. 
1. Uppskatta hur många patienter med kronisk migrän du träffar varje år? *Vänligen besvara frågan.