Skip survey header

Typ2-diabetes_utbildning_Sep2020

Insulinbehandling vid typ 2-diabetes

8 frågor som testar dina kunskaper kring insulinbehandling vid typ 2-diabetes.
Är du läkare eller annan sjukvårdspersonal?
MAT-SE-2000398 v.1.0 Sep 2020