Skip survey header

Epicenter

Hej! 

Det här är en undersökning om ägarbolaget OK ekonomisk förening (OK). Tack för att du tar dig tid att besvara den. Undersökningen tar cirka 10 minuter att besvara och innan du går vidare till nästa steg skulle vi vilja att du läser igenom nedanstående text om OK.  

OK ekonomisk förening (OK) är ett kooperativ och medlemsägt företag med cirka 750 000 medlemmar och ägare runt om i Sverige. OK äger flertalet bolag som är verksamma inom olika branscher som till exempel drivmedel, green tech, fastigheter och pelletstillverkning. Bland annat äger OK 50 % av OKQ8 som är ett av Skandinaviens största drivmedelsbolag. OK önskar nu få en bättre förståelse över vad företag och entreprenörer söker hos en investerare för att kunna positionera sig som ett attraktivt ägarbolag. Vi ber dig därför att svara på denna undersökning utifrån ett investeringsperspektiv.