Skip survey header

Thay Đổi Giá Vé Sounder 2021

Đề xuất thay đổi giá vé dịch vụ tàu hỏa vé tháng Sounder

Cảm ơn quý vị đã tham gia khảo sát này để giúp Sound Transit hiểu rõ hơn góc nhìn của các hành khách cũng như người dân trong cộng đồng. Tất cả các câu trả lời của quý vị sẽ được giữ bí mật; câu trả lời của quý vị sẽ tuyệt đối không bị liên kết với địa chỉ email hay tên của quý vị.