Skip survey header

Rúbriques per autoavaluar el que es fa al municipi i millorar-ho. Som-hi?

Autodiagnosi municipal per a l'equitat

Aquestes eines d’autodiagnosi que us fem a mans us permeten mesurar el punt en el que es troba el vostre municipi en referència a tres àmbits d'actuació que considerem bàsics per al bastiment d’una educació i d’una política educativa local que busca igualar oportunitats i ser realment equitativa: la lluita contra l’absentisme, l’educació més enllà de l’escola i l’estiu educador.

La crisi del coronavirus ha posat sobre la taula diversos eixos de desigualtat que, tot i existir prèviament, s’han agreujat i fet més evidents que mai. Amb aquestes eines volem ajudar-vos a donar respostes noves a alguns d’ells i que pugueu millorar en la resposta que ja hi doneu. Per això, cada cop que en feu una, us situarem en un nivell de desenvolupament determinat i us oferirem consells i pistes per seguir avançant. La pretensió és que, autònomament, us avalueu i reflexioneu sobre quins aspectes dels vostres programes o criteris d’intervenció municipal poden millorar-se i com podeu fer-ho.

Podeu començar per l'eina d'autodiagnosi que més us interessi, un cop l’hàgiu acabat podeu continuar per la resta en l’ordre que vulgueu, o podeu deixar-ho estar per un altre dia. Podeu fer-les totes o només algunes, gestioneu la utilització de les eines d'autodiagnosi com considereu més adient


Us oferim diverses eines, accediu-hi clicant al títol de la que us interessi:

També disposem d'eines d'autodiagnosi per a centres educatius, podeu trobar-les seguint aquest enllaç.